Bilder

Klicka på respektive bild nedan för att ladda ner. Vänligen uppge fotograf Calle Ljungberg, Pro Bono i samband med publicering.

Från vänster: Per Wahlström, Teresa Taylor, Karin Köhler, Mats Kullenberg

Mats Kullenberg

Teresa Taylor