Jag vill agera och hjälpa

Vi lovar spännande utmaningar helt utan ersättning!

Jag vill agera och hjälpa till

Du som idag har erfarenhet och kompetens kan göra stor skillnad som Pro Bono-konsult. Vi lovar spännande utmaningar helt utan ersättning! Hjälp oss att hjälpa!

Idag står Sverige, Europa, Världen inför en av de största utmaning på många år. I Sverige har många företag och företagare mycket stora utmaningar i att säkra sin verksamhet, några har tappat stora delar av sina intäkter och varit tvungna att permittera anställda en del har även varslat/sagt upp anställda.

Då man är mitt i krishanteringen finns ofta behov av externt stöd. Att få stöd av en specialist inom ett specifikt område och som inte är direkt drabbad skapar goda förutsättningar till att se möjliga lösningar. Många företag har behov av extern kompetens för att kunna komma ut ur sin kris, alla kommer inte klara sig med fler kommer att klarar sig om de får relevant stöd inom olika områden.

Vi vet att det finns många därute som idag inte har uppdrag fullt ut och som sitter på både kunskap och kompetens som efterfrågas av många, dock finns inte möjlighet att idag köpa dessa tjänster.

Du som idag har kunskap och kompetens kan göra stor skillnad som Pro bono konsult. Vi lovar spännande utmaningen utan ersättning, Dreamwork kommer ej heller att fakturera något för de tjänster som här erbjuds.

Förutom att bättra på din karma så kan du vara medskapande i att göra skillnad för företagare som är i stort behov av din kompetens.

Anmäl dig som Pro bono konsult nedan.

Möjligheten att anmäla sitt intresse är nu stängt.