Om oss och våra partners

Vem är vi som står bakom Företagshjälpen?

Vi som står bakom Företagshjälpen

Dreamwork har sedan 2006 utvecklat svenskt näringsliv med rekrytering, bemanning och omställning. Vi är verksamma inom Finance, IT/Tech, Engineering, Marknad och Försäljning. Våra dotterbolag är specialister inom sina respektive områden: Lisberg på Executive Search, Styrelserekrytering & Interim Management, Swesale på rekrytering av säljare samt Dreamstaff inom blue collar.

Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001 och har levererat tjänster på över 130 orter från Ystad till Kiruna.

Partners

  • Magnus Sjölund, Dabadoc AB
  • Per Wahlström, AdviMent AB

Ett tack till

Bakgrunden till Företagshjälpen

När vi på Dreamwork talade med våra kunder om de utmaningar de står inför insåg vi att många företag inte har möjlighet att just nu betala för extern hjälp och stöd. Vi på Dreamwork har ett mycket stort nätverk av kompetenta personer som har både djup och bred erfarenhet, många med erfarenhet av hur att hantera kriser.

Efter dialog med flera av våra konsulter som meddelat att de har möjlighet att hjälpa till kom en idé om att skapa en företagshjälp där företag kan anmäla sina behov av stöd och hjälp. Det stöd som levereras är kostnadsfritt och vi har inga krav eller motkrav mot varandra, målsättningen är att ge det stöd som erfordras så snabbt och bra som möjligt.

Många erfarna personer i vårt nätverk är villiga att hjälpa till, dessutom helt Pro bono. Vi på Dreamwork är facilitator och säkerställer att processen sker på ett professionellt sätt – även detta helt utan kostnad.