Partners

Stort tack alla som stödjer oss i att hjälpa Sveriges näringsliv, inte minst alla konsulter som ställer upp helt Pro Bono för att få Sverige att snurra.

Namn och lite loggor här.

Partners

Lisberg, Dagens Industri, XX.

Ett tack till

The H.I.V.E. Resistance och Fotograf Carl Ljungberg